Contact Us

Jinhua Haode Technology Co., Ltd.


Contacts:Xia Ruisi

TeL:+86-579-87511333      +86-18867985150

E-mail:wanxin@wxtools.com.cn

Address:No.99 Fuyang Street, Lingxia Town, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province, China

Web:www.haodelevel.comSend Inquiry